KH&PT: Những nhà KHXH&NV Việt Nam có nhiều công bố quốc tế nhất - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

KH&PT: Những nhà KHXH&NV Việt Nam có nhiều công bố quốc tế nhất

Tìm kiếm bài viết KH&PT: Tran Quang Tuyen, Solid Windowtext, Giang Thanh Long
Trong số hơn 650 nhà KHXH&NV Việt Nam có bài đăng trên các ấn phẩm khoa học thuộc danh mục Scopus trong 10 năm qua, người công bố nhiều nhất có gần 70 bài.

Dưạ́n Mạng lưới các nhà khoa học xã hội Việt Nam - NVSS (Trung tâm Nghiên cứu Khoahọc xã hội liên ngành, Đại học Thành Tây, Hà Nội) đã thu thập thông tin của hơn650 nhà KHXH&NV là người Việt (trong và ngoài nước) có bài đăng trên các ấnphẩm khoa học thuộc danh mục Scopus trong 10 năm qua.

Theokết quả của NVSS, từ năm 2008 – 2017, đã có 328 nhà nghiên cứu là tác giả thứnhất (first author), tác giả liên hệ (correspondent author), hoặc một mình xuấtbản (solo) ít nhất 1 bài Scopus.

Những nhà KHXH&NV Việt Nam có nhiều công bố quốc tế nhất - Ảnh 1

Nguồn: NVSS

Trongsố đó, có 41 nhà nghiên cứu có từ 10 công bố Scopus trở lên, đứng đầu là TS. LưuTrọng Tuấn, nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực Quản trị và Ngôn ngữ ở ĐH Swinburne,Úc, với 67 bài.

#

Tác giả

Số bài

1

(vm.16) Luu Trong Tuan

67

2

(vm.4) Nguyen Viet Cuong

52

3

(vm.402) Tran Duc Thach

50

4

(vm.400) Tran Tuan

35

5

(vm.3) Vuong Quan Hoang

33

6

(vm.18) Vo Xuan Vinh

23

7

(vm.76) Tran Quang Tuyen

23

8

(vm.439) Ngo Viet Liem

23

9

(vf.401) Tran Thu Ha

22

10

(vm.432) Le Van Cuong

22

11

(vf.294) Tran Thi Ly

19

12

(vm.320) Nguyen Cao Nam

19

13

(vm.79) Vu Van Huong

18

14

(vm.5) Giang Thanh Long

16

15

(vf.240) Nguyen Quynh Trang

16

16

(vm.75) Vu Minh Khuong

15

17

(vm.106) Nguyen Dinh Tho

15

18

(vf.146) Nguyen Ngoc Huong

14

19

(vf.213) Nguyen Thi Thuy Minh

14

20

(vf.275) Hoang Lan Anh

14

21

(vm.313) Nguyen Thanh Xuan

14

22

(vm.342) Le Quang Thanh

14

23

(vf.532) La Thi Buoi

14

24

(vf.251) Hoang Tu Anh

13

25

(vm.414) Dang Hoang Hai Anh

13

26

(vm.459) Nham Phong Tuan

13

27

(vm.46) Tran Ngoc Anh

12

28

(vf.122) Le Thai Ha

12

29

(vm.530) Lam Tu Trung

12

30

(vm.12) Nguyen Van Thang

11

31

(vf.60) Nguyen Thi Minh Hoa

11

32

(vm.116) Tran Huu Tuan

11

33

(vf.210) Khuat Thi Hai Oanh

11

34

(vf.250) Vu Song Ha

11

35

(vm.469) Phan Chi Anh

11

36

(vm.529) Trinh Luong Tran

11

37

(vf.531) Nguyen Thanh Tam

11

38

(vf.103) Nguyen Thi Minh Trang

10

39

(vm.219) Le Trinh Hai

10

40

(vm.336) Tran Van Giai Phong

10

41

(vm.427) Le Nguyen Hau

10

Những người cóít nhất 10 công bố Scopus trong lĩnh vực KHXH&NV 10 năm qua. Nguồn: NVSS

Nhiêùtác giả đã đăng bài trên các ấn phẩm hàn lâm có uy tín với hệ số tác độngImpact Factor (IF) cao. Hình ảnh dươíđây chứng minh rất rõ cho nhận định trên thông qua quan hệ giữa số lượng bàibáo của tác giả (kích thước bóng xanh) với hệ số tác động CiteScore của Scopusvà JIF của ISI Web of Science. Dễ thấy, nhiều tác giả đăng bài trên các tạpchí có CiteScore hoặc JIF >2.

Những nhà KHXH&NV Việt Nam có nhiều công bố quốc tế nhất - Ảnh 2

Nguồn:NVSS

“Cụ thể, có 397 tác giả của 628 bàibáo đăng trên các tạp chí có CiteScore từ 1 trở lên và 128 tác giả của 140 bàibáo từng đăng ở các tạp chí có CiteScore khá cao, từ 3 trở lên” – anh Hồ MạnhTùng, Viện Triết học, một thành viên làm dữ liệu của NVSS, cho biết.

Sốlượng ấn phẩm (như tạp chí, kỷ yếu, sách biên tập, thuộc chỉ mục Scopus) củacác tác giả cũng khá phong phú, cho thấy họ không ngại được thử thách bởi các banbiên tập khác nhau với những đòi hỏi chuyên môn cũng khác nhau. Ví dụ, TS. NguyễnViệt Cường thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có công bố trên tổng cộng35 ấn phẩm khác nhau; tiếp theo là TS. Lưu Trọng Tuấn, người có nhiều công bốnhất được nhắc đến ở trên, với con số tương ứng là 34.

“Họ chấp nhận đôímặt với những thách thức mới của những ban biên tập mới, thường là càng về saucàng là các ấn phẩm khó tính hơn, hệ số tác động cao hơn” – anh PhạmHiệp, thành viên nhóm nghiên cứu, chia sẻ.

Cộtcuối cùng trong bảng dưới đây cho biết tỷ lệ bài mà họ đóng vai trò dẫn dắtnhóm nghiên cứu (tác giả thứ nhất hoặc tác giả liên hệ) hoặc tự mình hoàn thành100% công việc (tác giả solo). Theo đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Việt Cường đóngvai trò chủ chốt ở hơn 67% số bài và Lưu Trọng Tuấn ở hơn 95% số bài (bảng nàycũng chỉ thống kê các tác giả từng công bố trên ít nhất 10 ấn phẩm khác nhau).

Tác giả

#AP

#NXB

#Ngành

TSDD

vm.4

Nguyen Viet Cuong

35

10

8

67.3%

vm.16

Luu Trong Tuan

34

8

Tin tức được tổng hợp từ báo KH&PT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét