Báo GTVT: Nghiên cứu gia cường đất yếu bằng dung dịch silicat-nano - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Báo GTVT: Nghiên cứu gia cường đất yếu bằng dung dịch silicat-nano

Hiện nay, có nhiều phương pháp gia cố đất yếu: Phương pháp cơ học, phương pháp hóa học, phương pháp đang được sử dụng vật lý..., trong đó phương pháp hóa học có nhiều ưu việt, được sử dụng khá rộng rãi trên thế giới và ở Việt Nam.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo GTVT, nguồn bài: http://www.tapchigiaothong.vn/nghien-cuu-gia-cuong-dat-yeu-bang-dung-dich-silicat-nano-d67477.html

TS. NGUYỄN ANH TUẤN

ThS. LÊ XUÂN QUANG

ThS. HOÀNG THỊ THU HIỀN

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Hiện nay, có nhiều phương pháp gia cố đất yếu: Phương pháp cơ học, phương pháp hóa học, phương pháp đang được sử dụng vật lý..., trong đó phương pháp hóa học có nhiều ưu việt, được sử dụng khá rộng rãi trên thế giới và ở Việt Nam. Bài báo trình bày một ý tưởng nghiên cứu ban đầu về việc gia cố đất yếu bằng dung dịch silicat-nano.

TỪ KHÓA: Gia cố đất yếu, dung dịch silicat-nano...

Abstract: At present there are many methods of soil reinforcement: Mechanical methods, chemical methods, methods are being used physics..., chemical methods have many advantages, is used quite widely in the world and in Vietnam. In this paper, presented an initial idea of weak soil reinforcement with silicate-nano solution.

KEYWORDS: Soil reinforcement, silicate-nano solution...

Tìm kiếm:✨

  • Gia cố, Hóa học, There are, Lê Xuân Quang, The World, Vật lý, Đại học công nghệ, Nguyễn Anh Tuấn, Tóm tắt, Giao thông vận tải, IS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét