Báo Hải Quan: Hướng dẫn phân loại mặt hàng đèn LED - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Báo Hải Quan: Hướng dẫn phân loại mặt hàng đèn LED

Hướng dẫn Cục Hải quan Lạng Sơn xử lý vướng mắc phân loại mặt hàng đèn LED, Tổng cục Hải quan cho biết, không có sự chuyển đổi dòng hàng từ nhóm 94.05 sang nhóm 85.39 liên quan tới đèn LED tại Danh mục hàng hóa XK, NK hiện tại.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: http://www.baohaiquan.vn/pages/huong-dan-phan-loai-mat-hang-den-led.aspx

Bóng đèn LED. Ảnh minh họa

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, tham khảo Bảng tương quan AHTN 2012-2017 thì mã số 8539.50.00 tại Danh mục ban hành kèm Thông tư số 65/2017/TT-BTC được tách ra từ một phần của mã số 8543.70.90 tại Danh mục ban hành kèm Thông tư số 103/2015/TT-BTC. Do đó không có sự chuyển đổi dòng hàng từ nhóm 94.05 sang nhóm 85.39 liên quan tới đèn LED tại Danh mục hiện tại.

Cụ thể, mặt hàng đèn LED tại nhóm 85.39 và 94.05 có thể phân biệt như sau:

Nhóm 85.39 bao gồm đèn LED ở dạng bóng đèn có phần đuôi (ví dụ, đuôi xoáy, đuôi ngạnh hay bi-pin) để gắn vào đui đèn như được mô tả tại chú giải chi tiết HS: “Ánh sáng của những đèn này được tạo ra bởi một hoặc nhiểu đi ốt phát quang (LED), những đèn này gồm lớp vỏ bằng thủy tinh hoặc plastic, một hoặc nhiều đi ốt phát quang, mạch để chỉnh lưu dòng xoay chiều và chuyển đổi điện áp về mức các đi ốt phát quang có thể sử dụng được, và phần đuôi (ví dụ, loại đuôi xoáy (screw), đuôi ngạnh (bayonet) hay bi-pin) để gắn vào đui đèn. Một số loại đèn có thể có phần tản nhiệt.

Những đèn này có nhiều hình dạng, ví dụ hình cầu (có hoặc không có cổ); hình quả lê hoặc củ hành, hình ngọn lửa; ống (thẳng hoặc cong); hình dạng đặc biệt để chiếu sáng, trang trí, cây giáng sinh…”.

Tại nhóm 94.05 bao gồm đèn, bộ đèn LED hoàn chỉnh, có dây điện kết nối với nguồn điện, không ở dạng bóng đèn có đuôi như mô tả nêu trên tại nhóm 85.39.

Hải Nam

Tìm kiếm:✨

  • Đèn vĩnh cửu, Tổng cục hải quan, Mặt hàng, Chuyển đổi, Phân loại, Plastic, Thông tư, Điện áp, Có phần, Củ hành, Cục hải quan, Hải Nam, Dây điện, Lạng Sơn, Cho biết, Dòng điện một chiều, Thủ tục hải quan, Cường độ dòng điện, Dây tóc, Đèn compact

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét