Báo TBKTSG: Bộ Công an lấy ý kiến cho dự thảo nghị định về Luật An ninh mạng - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Báo TBKTSG: Bộ Công an lấy ý kiến cho dự thảo nghị định về Luật An ninh mạng

Bộ Công an đã công bố dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để lấy ý kiến đóng góp từ ngày 2-11 đến 2-12.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ CNTT - Viễn thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo TBKTSG, nguồn bài: http://www.thesaigontimes.vn/281186/bo-cong-an-lay-y-kien-cho-du-thao-nghi-dinh-ve-luat-an-ninh-mang.html

Dự thảo Nghị định bao gồm 5 Chương, 28 Điều quy định điều kiện về nguyên tắc, nội dung, biện pháp, căn cứ, thẩm quyền, trách nhiệm bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia.

Đối tượng áp dụng tại Nghị định này bao gồm:
1. Cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia;
2. Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia của Việt Nam.

Dự thảo quy định doanh nghiệp trong và ngoài nước có đầy đủ các điều kiện sau đây phải lưu trữ dữ liệu và đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam:
a) Là doanh nghiệp cung cấp một trong các dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam sau đây: Dịch vụ viễn thông; Dịch vụ lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trên không gian mạng; Cung cấp tên miền quốc gia hoặc quốc tế cho người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam; Thương mại điện tử; Thanh toán trực tuyến; Trung gian thanh toán; Dịch vụ kết nối vận chuyển qua không gian mạng; Mạng xã hội và truyền thông xã hội; Trò chơi điện tử trên mạng; Thư điện tử;
b) Có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý các loại dữ liệu quy định tại Điều 24 Nghị định này;
c) Để cho người sử dụng dịch vụ thực hiện hành vi được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 8 Luật An ninh mạng;
d) Vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 8, điểm a hoặc điểm b khoản 2 Điều 26 Luật An ninh mạng.

Dự thảo nghị định nếu được thông qua sẽ có hiệu lực từ 1-1-2019.

TH

Tìm kiếm:✨

  • Luật An Ninh, Tại Việt Nam, Lưu trữ dữ liệu, Dự thảo nghị định, Dự thảo, Dữ liệu, An ninh mạng, Lưu trữ, Bộ công an, Doanh nghiệp, Nghị định, Email, Bảo đảm an ninh, Điều 26, Internet, Khoản 2, Điều 8, Khoản 1, Việt nam, Dịch vụ giá trị gia tăng, Trò chơi điện tử, Mạng viễn thông, Thương mại điện tử, Viễn thông, Thuê bao di động, Hoạt động kinh doanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét