Báo Thanh Niên: Hướng đến mục tiêu 1.000 MW điện mặt trời mái nhà - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Báo Thanh Niên: Hướng đến mục tiêu 1.000 MW điện mặt trời mái nhà

Bộ Công thương vừa có quyết định phê duyệt chương trình phát triển điện mặt trời (ĐMT) mái nhà tại VN giai đoạn 2019 - 2025.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Niên, nguồn bài: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/huong-den-muc-tieu-1000-mw-dien-mat-troi-mai-nha-1100936.html

Chí Nhân

Mục tiêu cụ thể của chương trình là đến năm 2025, cả nước có 100.000 hệ thống ĐMT mái nhà được lắp đặt và vận hành, tương đương 1.000 MWp.

Có 5 hợp phần chính để thực hiện mục tiêu trên, gồm: xây dựng chính sách, quy định hỗ trợ phát triển ĐMT mái nhà theo hướng sẵn sàng chuyển đổi sang điều kiện thị trường; triển khai các chương trình, dự án tài trợ thí điểm về đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật; các tiêu chuẩn, kiểm định và thử nghiệm; thúc đẩy các điều kiện thị trường và chương trình tài trợ thí điểm, trong đó có các hoạt động chính là nghiên cứu, phân tích, khảo sát thị trường, xác định nhu cầu, vai trò các bên liên quan; và chương trình chứng chỉ ĐMT nhằm triển khai đào tạo, cấp chứng chỉ ĐMT mái nhà cho các nhà cung cấp thiết bị, cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt hệ thống ĐMT mái nhà.

Theo thống kê của Bộ Công thương, đến nay đã có khoảng 4.000 khách hàng lắp đặt ĐMT trên mái nhà với tổng công suất khoảng 45 MWp.

Chí Hiếu

Tìm kiếm:✨

  • MWP, Mặt trời, Điện, Lắp đặt, ĐMT, Vận hành, Mái nhà, Tổng công suất, Hợp phần, Bộ công thương, Chứng chỉ, Hỗ trợ phát triển, Thí điểm, Nhà cung cấp, Kiểm định

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét