Báo PL&XH: Phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Báo PL&XH: Phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/phe-duyet-de-an-truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia-157916.html

Ảnh minh họa

Đề án nhằm cung cấp giải pháp tổng thể tích hợp, liên thông dữ liệu văn bản từ các hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) của các bộ, ngành, địa phương, là tiền để để xây dựng, phát triển thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ và các cơ quan hành chính các cấp, hướng tới Chính phủ không giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong xử lý văn bản, công việc trên môi trường điện tử.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là giảm thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, phấn đấu đến năm 2020, giảm 80% thời gian gửi, nhận văn bản giữa các bộ, ngành, địa phương.

Năm 2019, kết nối 100% các hệ thống phần mềm QLVB&ĐH của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chinh phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mở rộng kết nối tới các doanh nghiệp, tổ chức Chính trị, Xã hội nếu đáp ứng được các điều kiện công nghệ, kỹ thuật theo quy định.

Đến tháng 6-2020, theo lộ trình thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, các hệ thống QLVB&ĐH nội bộ của các bộ, ngành, địa phương liên thông, kết nối với nhau, kết nối tới Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia; phấn đầu 100% văn bản điện tử liên thông gửi, nhận 4 cấp chính quyền.

Quyết định nêu rõ yêu cầu đối với Trục liên thông văn bản quốc gia về: Kiến trúc Hệ thống; khả năng mở rộng kết nối liên thông; tổ chức kết nối liên thông; bảo đảm an toàn thông tin; hạ tầng thiết bị phục vụ hệ thống;...

HP

Tìm kiếm:✨

  • CHINH, Xử lý văn bản, Liên thông, Mai Tiến Dũng, Cơ quan hành chính, Văn phòng chính phủ, An toàn thông tin, Đề án, Đổi mới, Thành phố trực thuộc Trung ương, Phê duyệt, Chủ nhiệm, Văn bản, Tích hợp, Hiệu lực

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét