Báo Quốc Hội TV: ĐỦ ĐIỀU KIỆN BAY THẲNG ĐẾN MỸ - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Báo Quốc Hội TV: ĐỦ ĐIỀU KIỆN BAY THẲNG ĐẾN MỸ

Vì rất nhiều lí do mà đường bay thẳng đến Mỹ vẫn chỉ là ước mơ sau gần 20 năm kể từ khi Việt Nam ký hiệp định hàng không với Mỹ từ cuối năm 2003. Việt Nam hiện đã có đủ điều kiện pháp lý để các hãng hàng không có thể mở đường bay thẳng tới Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề làm thế nào để khai thác đường bay này hiệu quả, không phải dừng bay như 2 hãng trước đó của Mỹ- Các vấn đề này được đặt ra tại hội thảo 'Bay thẳng Việt – Mỹ: Sẵn sàng cho ngày cất cánh' được tổ chức vào chiều ngày 01/8.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/8/d%E1%BB%A7-di%C3%A8u-ki%E1%BA%B9n-bay-th%E1%BA%A3ng-d%C3%A9n-m%E1%BB%B9/245211

Tìm kiếm:✨

  • Việt – Mỹ, Ký hiệp định, Đường bay, Mỹ từ, Cất cánh, Hãng hàng không, Đủ điều kiện, Hàng không, Ước mơ, Hội thảo, Pháp lý, Bay, Đặt ra, Khai thác, Sẵn sàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét