Báo Xây Dựng Đảng: BHXH Việt Nam ứng dụng phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Báo Xây Dựng Đảng: BHXH Việt Nam ứng dụng phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký Quyết định số 999/QĐ-BHXH về việc ban hành Phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra phiên bản 1.0. Phần mềm được triển khai nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, góp phần hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ của Ngành.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ CNTT - Viễn thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Xây Dựng Đảng, nguồn bài: http://www.xaydungdang.org.vn/home/bao_hiem_xa_hoi/2019/13105/bhxh-viet-nam-ung-dung-phan-mem-quan-ly-hoat-dong-thanh.aspx

Đoàn Thanh tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa thanh tra việc thực hiện pháp luật BHXH đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra phiên bản 1.0 thuộc bản quyền của BHXH Việt Nam, là một phần mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, giảm tải sử dụng văn bản giấy và sổ sách ghi chép tay; tiết kiệm thời gian cho cán bộ trong công tác báo cáo, tổng hợp; hỗ trợ các tiện ích để nâng cao hiệu quả công tác và quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra được toàn diện, bao quát và đồng bộ hơn từ BHXH huyện, thị đến BHXH tỉnh và BHXH Việt Nam…

Phần mềm do Vụ Thanh tra - Kiểm tra phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí và hoàn thiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 8-8-2019.

Thu Huyền

Tìm kiếm:✨

  • Phần mềm quản lý, Bảo hiểm xã hội việt nam, Phần mềm ứng dụng, Bảo hiểm xã hội, Hiện đại hóa, Sổ sách, Bao quát, Giảm tải, Ghi chép, Phần mềm, Công nghệ thông tin, Thanh tra, Nghiệp vụ, Bản quyền, Tiện ích, Tổng giám đốc, Ứng dụng, Có hiệu lực, Phiên bản, Đẩy mạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét