Báo CAND: Hàm lượng oxy DO tại khu thí điểm Hồ Tây có kết quả tốt - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Báo CAND: Hàm lượng oxy DO tại khu thí điểm Hồ Tây có kết quả tốt

Chỉ số DO (hàm lượng oxy hòa tan còn dư lại) trong khu vực thí điểm bằng công nghệ Nhật Bản đều tạo ra điều kiện rất tốt cho các loài cá, thủy sinh phát triển tốt

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo CAND, nguồn bài: http://cand.com.vn/khoa-hoc-quan-su/cong-bo-ket-qua-ham-luong-oxy-do-tai-khu-thi-diem-cong-nghe-nhat-ban-tai-ho-tay-562460/

Sau những lần đo của cơ quan lấy mẫu độc lập phía Việt Nam, ngày 16-9 vừa qua, kết quả hàm lượng oxy DO tại khu vực Hồ Tây đã được công bố.

Viện Công nghệ Môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, nồng độ pH được là 7,4 ổn định đạt trong khoảng cho phép.

So sánh kết quả đánh giá chỉ số oxy hòa tan do (mg/l) khu vực thử nghiệm Hồ Tây giữa bên ngoài, bên trong theo thời gian ban ngày, ban đêm.

Chỉ số DO sau khi đã cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí hấp thụ và lượng oxy tiêu hao trong quá trình phân hủy bùn hữu cơ vẫn đạt 9,14mg/l cao hơn 1,5 lần mức yêu cầu cao nhất là cột A1 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08- MT:2015/BTNMT quy định ≥ 6mg/l) của Việt Nam quy định chất lượng nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt là điều kiện rất tốt cho cá, thủy sinh phát triển và cao hơn gấp 4,57 lần mức tối thiểu yêu cầu ≥ 2mg/l là điều kiện rất tốt cho các loài cá, thủy sinh phát triển tốt vào ban ngày.

Bên ngoài khu thí điểm DO=0.59 mg/l. (Đo vào ban đêm).

Bên trong khu thí điểm DO=5.63 mg/l. (Đo vào ban đêm).

Nước tại Hồ Tây có rất nhiều tảo, cơ quan lấy mẫu độc lập của Việt Nam đã tiến hành đo thêm cả ban đêm khoảng 20h tối ngày 16/9/2019 (là lúc tảo lấy O2, nhả khí CO2) để đánh giá chính xác hơn môi trường nước tại Hồ Tây thì kết quả đo được ở bên ngoài khu vực xử lý chỉ đạt 0.59 mg/l không đủ điều kiện cho cá, thủy sinh sống và dễ gây ra hiện tượng cá chết tại Hồ Tây vào ban đêm như thời gian qua.

Bên ngoài khu thí điểm DO=6.99 mg/l (Đo vào ban ngày).

Bên trong khu thí điểm DO=9.14 mg/l (Đo vào ban ngày).

Trong khi đó, vào cùng thời gian ban đêm khoảng 20h tối thì hàm lượng oxy hòa tan bên trong khu vực xử lý bằng công nghệ Nhật Bản đo được là 5.63 mg/l cao hơn bên ngoài khoảng gần 10 lần, xấp xỉ đạt cột A1- QCVN 08-MT:2015/BTNMT quy định ≥ 6mg/l) tức cao gấp khoảng 3 lần mức tối thiểu yêu cầu ≥ 2mg/l là điều kiện rất tốt cho các loài cá, thủy sinh phát triển tốt cả vào ban đêm.

Tổng hợp lại trong cả ban đêm lẫn ban ngày, chỉ số DO (hàm lượng oxy hòa tan còn dư lại) trong khu vực thí điểm bằng công nghệ Nhật Bản đều tạo ra điều kiện rất tốt cho các loài cá, thủy sinh phát triển tốt (ban ngày cao hơn 1,5 lần mức yêu cầu, ban đêm cao hơn 3 lần mức tối thiểu).

PV

Tìm kiếm:✨

  • 2015/BTNMT, QCVN 08, QCVN 08-MT, Thủy sinh, Hồ Tây, Viện Công nghệ Môi trường, Loài cá, Còn dư, Hòa tan, Hiếu khí, Oxygen, Tảo, Hàm lượng, Thí điểm, Ban ngày, Ban đêm, Đo, Lấy mẫu, Nước dùng, CO2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét