Báo Quốc Hội TV: ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG MẬT MÃ DÂN SỰ VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Báo Quốc Hội TV: ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG MẬT MÃ DÂN SỰ VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ

#Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội thảo về mật mã dân sự năm 2019 với chủ đề 'Quản lý và ứng dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự phục vụ Chính phủ điện tử'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/9/day-manh-ung-dung-mat-ma-dan-su-vao-phat-trien-kinh-te/266818

Tìm kiếm:✨

  • Mật mã, Chính phủ điện tử, Cơ yếu, Dân sự, Hội thảo, Phát triển kinh tế, Ứng dụng, Đẩy mạnh, Chủ đề, Chính phủ, Phục vụ, Quản lý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét