Báo Thanh Niên: Lo nguy cơ với thị trường ảo, 50 tiểu bang Mỹ điều tra Google về độc quyền - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Báo Thanh Niên: Lo nguy cơ với thị trường ảo, 50 tiểu bang Mỹ điều tra Google về độc quyền

Tổng chưởng lý của 48 bang, quận Columbia và Puerto Rico tham gia điều tra chống độc quyền với Google, nghi ngờ tập đoàn này lạm dụng ưu thế trong bối cảnh chống cạnh tranh. Đọc thêm

Bài viết này thuộc danh mục:✅ CNTT - Viễn thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Niên, nguồn bài: http://media.thanhnien.vn/the-gioi/lo-nguy-co-voi-thi-truong-ao-50-tieu-bang-my-dieu-tra-google-ve-doc-quyen-140819.html

Tìm kiếm:✨

  • Chống độc quyền, Chưởng lý, Google, Puerto Rico, Tập đoàn, Washington, D.C., Điều tra, Cạnh tranh, Tiểu bang Hoa Kỳ, Lạm dụng, Độc quyền, Ảo, Ưu thế, Bối cảnh, Nguy cơ, Nghi ngờ, Đọc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét