Báo Đại Đoàn Kết: Minh Sư Đạo: Muốn không có biến đổi khí hậu phải bảo vệ môi trường - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Minh Sư Đạo: Muốn không có biến đổi khí hậu phải bảo vệ môi trường

Việc bảo vệ môi trường là việc làm cụ thể trong đời sống của nhân loại, không phân biệt giai cấp, tôn giáo trong xã hội, mọi người đều phải ý thức và tham gia, đây là việc làm thiết thực nhằm mang lại ích lợi cho các thế hệ tương lai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/ton-giao/minh-su-dao-muon-khong-co-bien-doi-khi-hau-phai-bao-ve-moi-truong-tintuc449775

Đạo Minh sư được du nhập vào Việt Nam năm 1863 với tôn chỉ tự độ, độ tha, hồi đầu hướng thiện, tu chơn giải thoát, do vậy người tu sĩ phải trước trau dồi hạnh kiểm đạo đức để tự độ cho chính mình, sau đó sẽ dẫn dắt người khác.

Về việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Giáo hội chúng tôi xin bày tỏ:

Việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm hàng đầu mà nhân loại chúng ta đang đối mặt và đặc biệt quan tâm. Chúng ta phải có những giải pháp cấp bách để nghiêm túc khắc phục bằng các biện pháp, như: cải thiện môi trường, sống hợp vệ sinh, giữ cho môi trường sống luôn xanh - sạch - đẹp, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, phủ xanh rừng ngập mặn,... từ góc độ của cá nhân, cộng đồng, quốc gia và toàn thế giới.

Thiên nhiên đã ban tặng muôn loài trên trái đất chúng ta, đây là một tài sản vô giá. Tuy nhiên do sự tác động của con người làm mất đi sự cân đối, giờ đây nhân loại phải đối mặt với những thách thức sống còn và chính chúng ta phải tìm giải pháp khắc phục. Trong giáo lý các tôn giáo đều nêu hướng con người vươn tới cái chân - thiện - mỹ, bằng những việc làm trong đời sống hàng ngày dựa trên nền tảng hạnh kiểm đạo đức.

Do vậy việc bảo vệ môi trường là việc làm cụ thể trong đời sống của nhân loại, không phân biệt giai cấp, tôn giáo trong xã hội, mọi người đều phải ý thức và tham gia, đây là việc làm thiết thực nhằm mang lại ích lợi cho các thế hệ tương lai.

Bảo vệ môi trường và khắc phục mọi hậu quả đã gây ra là tự chúng ta cứu lấy chúng ta.

Hãy chung tay bảo vệ môi trường, việc làm mà mọi người đều phải góp sức và trân trọng.

Muốn không có biến đổi khí hậu phải bảo vệ môi trường.

Tìm kiếm:✨

  • Ích lợi, Giai cấp, Chơn, Hạnh kiểm, Muôn loài, Tu sĩ, Rừng ngập mặn, Giáo lý, Hướng thiện, Giáo hội, Tôn giáo, Biến đổi khí hậu, Nhân loại, Bảo vệ môi trường, Hợp vệ sinh, Năng lượng sạch, Du nhập, Ban tặng, Mang lại, Tha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét