Báo Chính Phủ: Nghiên cứu CSDL nhằm phát triển sản xuất cà phê Đắk Lắk - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Báo Chính Phủ: Nghiên cứu CSDL nhằm phát triển sản xuất cà phê Đắk Lắk

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2020 'Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và phát triển sản xuất cà phê bền vững vùng chỉ dẫn địa lý tỉnh Đắk Lắk' thực hiện trong kế hoạch năm 2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nghien-cuu-csdl-nham-phat-trien-san-xuat-ca-phe-dak-lak/376879.vgp

Định hướng mục tiêu là xây dựng được hệ thống thông tin đáp ứng các yêu cầu kết nối một số hệ thống thông tin hiện có, cho phép tra cứu các thông tin thuộc tính, cảnh báo những điều kiện bất thường có thể ảnh hưởng đến sản xuất cà phê và hỗ trợ có hiệu quả cho việc ra quyết định phục vụ quản lý và phát triển sản xuất cà phê. Đồng thời, triển khai và ứng dụng thành công tại vùng chỉ dẫn địa lý cà phê tỉnh Đắk Lắk.

Yêu cầu đối với kết quả như sau: Hệ thống thông tin phục vụ quản lý và phát triển sản xuất cà phê bền vững. Mô hình thực nghiệm hệ thống thông tin phục vụ quản lý và phát triển sản xuất cà phê bền vững thí điểm tại vùng chỉ dẫn địa lý cà phê tỉnh Đắk Lắk, quy mô tối thiểu 100 hộ dân, 200 ha. Ngoài ra, công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành.

Tìm kiếm:✨

  • Bộ khoa học và công nghệ, Khoa học, Ứng dụng, Công nghệ, Nghiên cứu, Nhiệm vụ, Sản xuất, Quản lý, Hệ thống thông tin, Thuộc tính, Xây dựng cơ sở, Chỉ dẫn, Địa lý, Cấp quốc gia, Đăk Lăk, Thực nghiệm, Tra cứu, Cà phê, Danh mục, Bài báo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét