Báo QĐND: Làm chủ khai thác, bảo đảm kỹ thuật ngư lôi - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Báo QĐND: Làm chủ khai thác, bảo đảm kỹ thuật ngư lôi

Ngư lôi là hệ thống vũ khí quan trọng của hải quân trong tác chiến đối hạm, chống ngầm. Hiện nay, hải quân nước ta được trang bị nhiều loại ngư lôi. Để các loại ngư lôi có hệ số kỹ thuật tốt nhất, phục vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, cần phải được kiểm tra, đánh giá chất lượng và bảo đảm kỹ thuật thường xuyên, song các trang thiết bị phục vụ công tác này còn thiếu, không đồng bộ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lam-chu-khai-thac-bao-dam-ky-thuat-ngu-loi-592832

Trước thực tế trên, Phòng Vũ khí đặc chủng (Viện Kỹ thuật hải quân, Quân chủng Hải quân) được giao nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo bộ trang bị trong dây chuyền kiểm tra các loại ngư lôi SET-40UE, SET-53M và ngư lôi 53VA. Đây là nhiệm vụ cấp Tổng cục Kỹ thuật, với mục tiêu lắp ráp, chế tạo thử nghiệm các máy, trang thiết bị, tiến tới chế tạo sản phẩm có chất lượng, độ tin cậy cao phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị.

Đoàn công tác Quân chủng Hải quân tham quan sản phẩm khoa học-công nghệ của Phòng Vũ khí đặc chủng (Viện Kỹ thuật hải quân).

Các cán bộ nghiên cứu Phòng Vũ khí đặc chủng đã khảo sát, tính toán thiết kế, lựa chọn phương án chế tạo các máy trong dây chuyền kiểm tra các loại ngư lôi 53VA, SET-53M, SET-40YE. Sau khi nghiệm thu mẫu, các sản phẩm được thử nghiệm đánh giá thực tế tại đơn vị. Kết thúc thời gian thử nghiệm, sản phẩm được đánh giá bảo đảm độ tin cậy, đáp ứng tốt tính năng kỹ thuật, chiến thuật, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật cho ngư lôi ở đơn vị.

Trên cơ sở đó, Viện Kỹ thuật hải quân chỉ đạo Phòng Vũ khí đặc chủng hoàn thiện thiết kế, chế tạo 3 bộ máy, thiết bị kiểm tra hệ thống tự dẫn và kiểm tra tổng hợp ngư lôi SET-40UE, SET-53M và ngư lôi 53VA đưa vào trang bị, phục vụ bảo đảm kỹ thuật. Việc chế tạo hoàn chỉnh các sản phẩm trên cho thấy, cán bộ nghiên cứu Viện Kỹ thuật hải quân đã làm chủ công nghệ chế tạo các máy từ các linh kiện hiện có trên thị trường, chủ động thiết bị cho các dây chuyền kiểm tra chuẩn bị ngư lôi và huấn luyện kỹ thuật cho nhân viên. Chế tạo thành công các sản phẩm trên còn góp phần bảo đảm lượng dự trữ cho các dây chuyền kiểm tra ngư lôi, chủ động cho huấn luyện và SSCĐ của Quân chủng Hải quân.

Bài và ảnh: XUÂN HÙNG

Tìm kiếm:✨

  • Viện Kỹ thuật Hải quân, Ngư lôi, Quân chủng Hải quân, Cán bộ nghiên cứu, Đặc chủng, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Độ tin cậy, Dây chuyền, Hải quân, Hệ số, Diễn tập, Chế tạo, Tác chiến, Làm chủ, Nghiệm thu, Trang thiết bị, Huấn luyện, Dự trữ, Nước ta, Linh kiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét