Báo QĐND: Tạo 'đòn bẩy' trong vận hành hệ thống thông tin liên lạc quân sự - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Báo QĐND: Tạo 'đòn bẩy' trong vận hành hệ thống thông tin liên lạc quân sự

Là lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại, những năm qua, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện toàn diện các nội dung Cuộc vận động 'Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông (ATGT)' (CVĐ 50), góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, tạo 'đòn bẩy' vận hành hệ thống TTLL quân sự (QS) thông suốt trong mọi tình huống.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tao-don-bay-trong-van-hanh-he-thong-thong-tin-lien-lac-quan-su-593482

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của CVĐ 50, nhất là đối với binh chủng kỹ thuật đang quản lý, khai thác nhiều loại TBKT công nghệ cao, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng TTLL và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện CVĐ 50, gắn với xây dựng Binh chủng TTLL tiến thẳng lên hiện đại, sát thực tiễn hoạt động của bộ đội và đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Với chủ trương “Chủ động, sáng tạo, phát triển bền vững” và sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng, CVĐ 50 thực sự là một cuộc vận động chính trị, động viên tinh thần vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác của bộ đội, tạo "đòn bẩy" trong vận hành hệ thống TTLLQS.

Lãnh đạo Binh chủng Thông tin liên lạc kiểm tra công tác kỹ thuật tại Trung tâm Kỹ thuật thông tin công nghệ cao. Ảnh: DANH QUÂN

Binh chủng TTLL đã đột phá xây dựng, củng cố cơ sở kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thống kê, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng trang bị thông tin toàn quân theo các chuyên ngành, chuyên hướng. Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc binh chủng luôn chủ động nắm bắt, hỗ trợ kỹ thuật cho mạng lưới, giúp hệ thống TTLLQS hoạt động hiệu quả, thông suốt. Các loại vũ khí, đạn, vật liệu nổ được quản lý chặt chẽ theo đúng quy định…

Khi hệ thống TTLLQS được mở rộng cũng có nghĩa lượng TBKT hiện đại đưa vào khai thác ngày càng nhiều. Tuy nhiên, các trang bị thông tin mới, công nghệ cao có hàm lượng phần mềm lớn, vòng đời công nghệ ngắn, nguy cơ phụ thuộc vào nước ngoài rất lớn, do đó cùng với việc nghiên cứu làm chủ về tính năng trang bị, thì phải hướng đến tự chủ về sửa chữa, khắc phục các sự cố và nghiên cứu sản xuất vật tư kỹ thuật thay thế, nghiên cứu các giải pháp kéo dài tuổi thọ, ổn định chất lượng trang bị. Theo đó, những năm gần đây, tỷ trọng sửa chữa trang bị mới hằng năm của binh chủng đều tăng 10-15%. Hiện binh chủng có thể sửa chữa, sản xuất vật tư kỹ thuật cho hệ thống thông tin vệ tinh (VSAT), hệ thống thông tin di động chuyên dùng quân sự (Trunking), hệ thống thông tin vô tuyến điện…; mô phỏng, đánh giá, đo kiểm tra chất lượng hệ thống truyền số liệu đến tốc độ 10G, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống truyền dẫn SDH…

Trong quá trình xây dựng lực lượng TTLL tiến thẳng lên hiện đại, binh chủng luôn ưu tiên hàng đầu công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Các cấp ủy, chỉ huy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật tại các nhà trường, đơn vị; đồng thời lựa chọn cán bộ đầu ngành đi tiếp thu công nghệ ở nước ngoài kết hợp với huấn luyện, tập huấn ở các cấp, biên soạn tài liệu để bộ đội học tập, nghiên cứu, khai thác hiệu quả, an toàn, chất lượng.

Từ năm 2018, Binh chủng TTLL đã tổ chức thí điểm bảo đảm kỹ thuật theo vòng đời cho các trang bị thông tin khai thác tại khu vực biển, đảo và bước đầu cho kết quả rất tích cực. Tỷ lệ hư hỏng giảm từ 30% xuống còn dưới 5%. Các loại vũ khí bộ binh, trang bị xe-máy cơ bản đã qua nhiều năm sử dụng, nhưng binh chủng luôn duy trì hệ số kỹ thuật theo quy định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. TBKT của các ngành đo lường, CNTT, văn phòng, vật tư CTĐ, CTCT... thường xuyên được cơ quan, đơn vị quan tâm bảo quản, bảo dưỡng, không để xảy ra xuống cấp do lỗi chủ quan.

Cùng với đó, các mục tiêu, giải pháp bảo đảm an toàn trong khai thác VKTBKT, an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ, ATGT được các đơn vị triển khai với nhiều biện pháp thiết thực. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn làm tốt công tác giáo dục, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp quy định. Đặc biệt, binh chủng đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, bảo đảm an toàn hệ thống TTLLQS. Đầu tư quy hoạch, xây dựng các mạng lưới trong hệ thống TTLLQS có dung lượng và độ dự phòng cao. Phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các giải pháp nâng cao an toàn thông tin (ATTT), xây dựng hệ thống tường lửa, hệ thống theo dõi, phát hiện cảnh báo sớm; thành lập tổ ATTT, xây dựng, ban hành các phương án ứng cứu, khắc phục sự cố thông tin; các quy định về an toàn mạng lưới, bảo đảm ATTT cũng như các giải pháp bảo đảm ATGT cho cán bộ, chiến sĩ…

Những năm tới, trước cơ hội và thách thức trong thời đại công nghiệp 4.0, nhiệm vụ tiến thẳng lên hiện đại của Binh chủng TTLL đã đặt ra những yêu cầu cao trong công tác quản lý, khai thác VKTBKT. Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng TTLL xác định triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện CVĐ 50, không ngừng nâng cao năng lực làm chủ công nghệ trong nghiên cứu, sản xuất, khai thác VKTBKT an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và ATGT, tạo nền tảng để duy trì hệ thống TTLLQS thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống.

Đại tá LÊ DŨNG, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc

Tìm kiếm:✨

  • CVĐ 50, TTLL, Binh chủng TTLL, VKTBKT, ATTT, Binh chủng, Đòn bẩy, Qs, Trunking, Hệ thống thông tin, CTĐ, VSAT, Thông suốt, Vũ khí bộ binh, Cuộc vận động, An toàn giao thông, Vật tư, Tường lửa, Bộ đội, Quản lý chặt chẽ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét