Báo Zing: Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Báo Zing: Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Trung tâm sẽ thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Zing, nguồn bài: https://news.zing.vn/thanh-lap-trung-tam-doi-moi-sang-tao-quoc-gia-post997312.html

Ngày 2/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Vietnam National Innovation Center - NIC). Trung tâm có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động theo cơ chế tự chủ theo quy định của pháp luật.

NIC là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Trung tâm được xây dựng tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Thông tin chính phủ.

Trung tâm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Đồng thời, Bộ sẽ thực hiện việc xây dựng cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật.

Trung tâm sẽ thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc hỗ trợ hoàn tất các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng và hoạt động của trung tâm tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Đức Hải

Tìm kiếm:✨

  • Vietnam National Innovation Center, NIC, Khu công nghệ cao hòa lạc, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ khoa học và công nghệ, Hệ sinh thái, Đổi mới, Công lập, Khởi nghiệp, Xây dựng cơ sở, Thành lập, Quyền hạn, Trực thuộc, Nguyễn Xuân Phúc, Chủ trì, Cơ chế, Đầu tư xây dựng, Thủ tướng, Tự chủ, Vật chất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét