Báo Bộ Công thương: Hội thảo Đánh giá mức độ sẵn sàng và Xây dựng lộ trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Báo Bộ Công thương: Hội thảo Đánh giá mức độ sẵn sàng và Xây dựng lộ trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đánh giá, xây dựng lộ trình và từng bước đầu tư chuyển đổi số, hướng tới nền sản xuất thông minh, Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Siemens (CHLB Đức), Hội đồng phát triển kinh tế của Chính phủ Singapore (EDB) triển khai Chương trình đánh giá áp dụng và xây dựng lộ trình chuyển đổi số theo bộ chỉ số Mức độ sẵn sàng cho công nghiệp thông minh (Smart Industry Readiness Index - SIRI).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Bộ Công thương, nguồn bài: https://moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/hoi-thao-%C4%91anh-gia-muc-%C4%91o-san-sang-va-xay-dung-lo-trinh-chuyen-%C4%91oi-so-tai-doanh-nghiep-san-xuat-cong-nghiep-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-4-16957-3101.html

Trong khuôn khổ hợp tác trên, ngày 5/11/2019, tại Bộ Công Thương sẽ diễn ra Hội thảo Đánh giá mức độ sẵn sàng và Xây dựng lộ trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Hội thảo nhằm giới thiệu Bộ chỉ số SIRI tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà quản lý và các bên quan tâm, đồng thời lựa chọn một số doanh nghiệp tham gia chương trình. Ngay tại Hội thảo này, doanh nghiệp nào có mong muốn tham gia Chương trình sẽ đăng ký trở thành 1 trong 15 doanh nghiệp được đánh giá SIRI miễn phí ngay trong tháng 11-12 năm 2019.

Doanh nghiệp khi tham gia Chương trình phải có cam kết từ Lãnh đạo, cử cán bộ phù hợp tham gia làm việc, cung cấp thông tin liên quan, phối hợp nhiệt tình cùng nhóm chuyên gia trong quá trình đánh giá và hoàn thiện báo cáo, phối hợp với Bộ Công Thương đánh giá kết quả hoạt động và hiệu quả của việc áp dụng và đánh giá theo Bộ chỉ số.

Với việc triển khai Chương trình này, Bộ Công Thương khẳng định khả năng kết nối doanh nghiệp với các nhà cung cấp dịch vụ về chuyển đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi công nghệ, xây dựng nền sản xuất với các nhà máy thông minh, hướng tới phát triển bền vững.

Tìm kiếm:✨

  • EDB, Tập đoàn Siemens, Chính phủ Singapore, Cộng hòa liên bang đức, Cách mạng công nghiệp, Lộ trình, Bộ công thương, Hội thảo, Chuyển đổi, Nhà cung cấp dịch vụ, Công nghiệp, Syria, Chỉ số, Mức độ, Nhà quản lý, Từng bước, Thông minh, Hội đồng, Phát triển kinh tế, Cung cấp thông tin

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét