Báo Tài Chính: Cuối tháng 11 khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia - vietnamhitech.com
Ads Here

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Báo Tài Chính: Cuối tháng 11 khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia

2019 là năm bứt phá trong xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam, việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là khâu quan trọng trong cải cách hành chính, làm nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ CNTT - Viễn thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tài Chính, nguồn bài: http://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-cuoi-thang-11-khai-truong-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-314922.html

Tìm kiếm:✨

  • Chính phủ điện tử, Khai trương, Cải cách hành chính, Bứt phá, Tháng mười một, Online, Nền tảng, Cung cấp, Quốc gia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét